Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1031/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Васил Левски, общ. Алфатар, кв.2, парцел ХІХ, пл. № 54ТП "Васил Левски" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1032/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.извън регулационните граници на с. Кутловица, общ. АлфатарТП "Кутловица" Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 9 кв.м.; построена 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1033/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Бистра, общ. Алфатар, кв. 12, на кръстовищеТП "Бистра" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1982 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1034/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, кв.2ТП "Алеково - 1" Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 9 кв.м.; построена 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1035/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, кв.22,, парцел І, пл. № 283ТП "Алеково -2" Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 9 кв.м.; построена 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1036/15.12.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Алеково, общ. Алфатар, кв.38, на улица ОК 74-ОК 73ТП "Алеково -3" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра