Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1917/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Окорш, общ. Дулово, местност " Коренището '', имот №286018Поземлен имот, върху който е разположен обект " Шивашки цех ", с площ 2453 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1918/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Правда, местност " Заград ", имот №101002, кравефермаПоземлен имот с обща площ 2179 кв.м., върху който е разположен обект "Телчарник" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1919/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот №102007, ОвцефермаПоземлен имот с обща площ 4805 кв.м., върху който е разположен обект "Овчарник 1" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1920/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот №102009, ОвцефермаПоземлен имот с обща площ 420 кв.м., върху който е разположен обект "Овчарник" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1921/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот №102006, ОвцефермаПоземлен имот с обща площ 4755 кв.м., върху който е разположен обект "Овчарник 2" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1922/27.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот №102002, ОвцефермаПоземлен имот с обща площ 3404 кв.м., върху който е разположен обект "Овчарник 3" Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ