Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 932/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ХСвободен терен с площ 7016 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 933/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ІІІТерен с площ 238 кв.м., върху който е изграден обект "Трафопост"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 934/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел ІVТерен с площ 6692 кв.м., върху който е изграден обект "Сушилня"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 935/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел VТерен с площ 2586 кв.м., върху който е изграден обект "Навес"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 936/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел VІІТерен от 1577 кв.м., върху който е изграден обект "Склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 937/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел VІІІТерен от 2400 кв.м., върху който е изграден обект "Стратификалня"нямаМинистерство на земеделието и горите