Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 848/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПОБЕДА " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 849/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЯВОР " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 850/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " МИНСК " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 851/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Изток"Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " РИГА " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 852/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.26, парцел І за ОЖСТерен с площ 70 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ОСО " със застроена площ 70 кв.м.; Построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 853/12.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.26, парцел І, пл. № 2060Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЧЕРНО МОРЕ" със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1988 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра