Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 602/20.04.2000 г.№ 602/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел ІДържавен терен с площ 2005 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 603/20.04.2000 г.№ 603/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел ІІДържавен терен с площ 1740 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 604/20.04.2000 г.№ 604/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел ІІІДържавен терен с площ 1740 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 605/20.04.2000 г.№ 605/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел ІVДържавен терен с площ 1674 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 606/20.04.2000 г.№ 606/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел VДържавен терен с площ 1770 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г. 
АЧДС № 607/20.04.2000 г. № 607/20.04.2000 г.с. Сокол, кв.37, парцел VІДържавен терен с площ 2560 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 149/10.04.2001 г.