Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 908/24.10.2000 г.908/24.10.2000 г.с. Зебил, общ. Главиница, кв.1, парцел 10 по плана на стопански дворТерен с площ 1788 кв.м., върху който е изграден обект "Телчарник"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 909/24.10.2000 г.909/24.10.2000 г.с. Зебил, общ. Главиница, кв.1, парцел 19 по плана на стопански дворТерен с площ 1839 кв.м., върху който е изграден обект "Столова"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 910/23.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.11, парцел за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЯВОРОВ 2 " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1982г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 911/23.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.13, парцел за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 912/23.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.13, парцел за ОЖСТерен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ВАСИЛ ДРУМЕВ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 913/23.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, комплекс "Дунав", кв.13, парцел за ОЖСТерен с площ 35 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " САН СТЕФАНО 1 " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра