Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 951/01.11.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.гр. Силистра, кв.1, парцел LІ, отреден за "Областно пътно управление" по плана на града, одобрен със Заповед № 843/13.09.2000 г.Терен от 4900 кв.м. и построената върху него : Административна сграда - шестетажна със сутерен, масивна конструкция, застр.площ от 552 кв.м., разгъната застр.площ 1872 кв.м., състояща се от І-ви етаж / портиерна, дежурна, телефонна централа, склад домакин, стая с ел. табло, столова с разливовъчна, гардеробна и два склада / ; на останалите етажи / по 6 броя кабинети, сервизно помещение и коридор / ; гаражи в сутерена ; построена 1984 г.нямаГУП при МРРБ, поделение Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 952/02.11.2000 г.П-201/02.11.2000 г.гр. Силистра, ул. "Кълъраш" №25, жил. блок "Минск"3, ет. ІV, ап. 12Апартамент № 12 , състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с площ 65,62 кв.м.; изба № 12 с площ 2,38 кв.м., заедно общи части - 7,45 кв.м.и отстъпено право на строеж върху 73,07 кв.м./ или 4,30 % ид.части /няма   Имотът е включен в каптитала на "Силед" АД Силистра
АЧДС № 953/02.11.2000 г.П-201/02.11.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, ул. "Илинден"3, ет.2, ап.6Апартамент № 6 , състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с площ 65,62 кв.м.; изба № 6 с площ 2,45 кв.м., заедно с общи части - 7,45 кв.м.и отстъпено право на строеж върху 73,07 кв.м./ или 2,29 % ид.части /няма   Имотът е включен в каптитала на "Силед" АД Силистра
АЧДС № 954/10.11.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.с. Айдемир - Деленките, общ. Силистра, кв. 143, кад. № 2073Терен с площ 1750 кв.м. и построения върху него КАНТОН едноетажна , полумасивна сграда, със застроена площ от 52 кв.м. , състояща се от 4 кантониерски стаи , кухня и коридор, постр. 1916 г.нямаГУП при МРРБ, поделение Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 955/10.11.2000 г.№ 506/12.04.2000 г.с. Окорш, общ. Дулово кв. 40, парцел ХХІІ, отреден за "РПУ"Терен с площ 2350 кв.м. и построения върху него КАНТОН - едноетажна сграда, сглобяема конструкция тип "бунгало ", застроена площ от 52 кв.м. , състояща се от кантониерска стая , кухня , коридор и санитарен възел ; постр. 1989 г.нямаГУП при МРРБ, поделение Пътно управление - Силистра   
АЧДС № 956/14.11.2000 г.П-230/14.11.2000 г.с.Добротица, общ. Ситово, местност "Стопански двор", имот № 5Терен от 1485 кв.м. , върху който е изграден обект " ГСМ "нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 99 /27.03.2002 г.