Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1645/28.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки" жил. блок " Стара планина " № 5, вх. Б, ет. 4, ап. № 26Апартамент № 26, вх. Б, ет. 4 на жил. блок "Стара планина" 5, кв. "Деленки" със застроена площ 43,40 кв.м., изба № 11, с полезна площ 4,83 кв.м., таван № 5 с полезна площ 7,77 кв.м., както и 2,38 % идеална част от общите части в размер на 4,87 кв.м. и ОПС върху земята; Построен по строит. система ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1646/28.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки" жил. блок " Стара планина " № 6, вх. А, ет. 2, ап. № 5Апартамент №5, вх. А, ет. 2, на жил. блок " Стара планина " 6, със застроена площ 62,06 кв.м., изба № 12 с полезна площ 5,74 кв.м., таванска стая № 1 с полезна площ 8,00 кв.м., както и 3,34 % идеална част от общите части в размер на 6,83 кв.м. и ОПС върху земята; Сградата е построена по строит. система ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1647/29.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки" жил. блок " Стара планина " № 7, вх. Б, ет. 5, ап. № 29Апартамент № 29, вх. Б, ет. 5 на жил. блок "Стара планина" 7, кв. "Деленки" със застроена площ 43,40 кв.м., изба № 8, с полезна площ 3,96 кв.м., таван № 9 с полезна площ 6,75 кв.м., както и 2,20 % идеална част от общите части в размер на 4,50 кв.м. и ОПС върху земята; Построен по строит. система ППП през 1974 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1648/29.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки" жил. блок " Стара планина " № 7, вх. Б, ет. 1, ап. № 16Апартамент № 16, вх. Б, ет. 1 на жил. блок "Стара планина" 7, кв. "Деленки" със застроена площ 66,14 кв.м., изба № 7, с полезна площ 4,83 кв.м., таван № 1 с полезна площ 7,98 кв.м., както и 3,10 % идеална част от общите части в размер на 6,34 кв.м. и ОПС върху земята; Построен по строит. система ППП през 1974 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1649/29.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки" жил. блок " Бистрица " 6, ет 4, ап № 13Апартамент № 13, ет. 4 на жил. блок "Бистрица" 6, кв. "Деленки" със застроена площ 63,05 кв.м., изба № 13, с полезна площ 4,31 кв.м., както и 2,30 % идеална част от общите части в размер на 7,56 кв.м. и ОПС върху земята; Построен по строит. система ППП през 1989 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1650/29.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки" жил. блок " Бистрица " 6, ет 3, ап № 12Апартамент № 12, ет. 3 на жил. блок "Бистрица" 6, кв. "Деленки" със застроена площ 70,42 кв.м., изба № 12, с полезна площ 4,27 кв.м., както и 2,68 % идеална част от общите части в размер на 8,81 кв.м. и ОПС върху земята; Построен по строит. система ППП през 1989 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София