Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1402/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.землището на с. Зебил, община Главиница, местност "Стопански двор" кад. № 101007поземлен имот, представляващ свободен терен / четвърта категория / с площ 12 107 кв.м.  Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1403/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.землището на с. Листец, община Главиница, местност "Стопански двор" , кад. № 016004поземлен имот, представляващ свободен терен / трета категория /, с площ 585 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1404/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.землището на с. Листец, община Главиница, местност "Стопански двор" , кад. № 016005поземлен имот, представляващ свободен терен / трета категория / с площ 5 484 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1405/16.11.2001г.1705/12.11.2001 г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", кад. № 036012поземлен имот, представляващ свободен терен / трета категория / с площ 3 188 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-44/26.02.2010г.Отписан със Заповед № РД-22-44/26.02.2010г. на Областен управител в полза на Хюсеин Хакъ Рашид
АЧДС №1406/19.11.2001 г.1705/12.11.2001 г.землището на с. Суходол, община Главиница, местност "Стопански двор", имот № 036028поземлен имот, представляващ терен / трета категория / с площ 1821 кв.м., върху който е разположен обект "Доилна зала" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ № РД-22-44/26.02.2010г.Отписан със Заповед № РД-22-44/26.02.2010г. на Областен управител в полза на Хюсеин Хакъ Рашид
АЧДС №1407/19.11.2001г.1705/12.11.2001 г.извън регулацията на с. Яребица, община Дулово - селскостопански двор, кад. № 1007поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 1539 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ