Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 710/20.07.2000 г.960/12.07.2000 г.извън регулационните граници на гр. Алфатар, парцел № 11, кад. № 1 по плана на ДФ "АХО" - Бригаден станТерен с площ 7759 кв.м., върху който е изграден обект "Бригаден стан"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 711/20.07.2000 г.960/12.07.2000 г.извън регулационните граници на гр. Алфатар, парцел № 12, кад. № 1 по плана на ДФ "АХО" - Бригаден станТерен с площ 2816 кв.м., върху който е изграден обект "Площадка за ССМ и торове"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 712/20.07.2000 г.960/12.07.2000 г.извън регулационните граници на гр. Алфатар, парцел № 92, кад. № 9 по плана на стопански двор "Летище"Терен с площ 1581 кв.м., върху който е изграден обект "ГСМ"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 713/20.07.2000 г.960/12.07.2000 г.извън регулационните граници на гр. Алфатар, парцел № 93, кад. № 9 по плана на стопански двор "Летище"Терен с площ 6755 кв.м., върху който е изграден обект "Склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 714/20.07.2000 г.960/12.07.2000 г.извън регулационните граници на гр. Алфатар, парцел № 94, кад. № 9 по плана на стопански двор "Летище"Терен от 276 кв.м., върху който е изграден обект "П П Водоем"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 715/20.07.2000 г.960/12.07.2000 г.извън регулационните граници на гр. Алфатар, парцел № 95, кад. № 9 по плана на стопански двор "Летище"Незастроен терен с площ 5057 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите