Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1935/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 46, урегулиран имот XУрегулиран поземлен имот с обща площ 2496 кв.м., в който е разположена сграда " Зърноплощадка ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1936/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 47, урегулиран имот IУрегулиран поземлен имот с обща площ 2954 кв.м., в който е разположена сграда " Обор ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1937/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 47, урегулиран имот IIУрегулиран поземлен имот с обща площ 1350,50 кв.м., в който е разположена сграда " Кантар ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1938/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 47, урегулиран имот IIIУрегулиран поземлен имот с обща площ 1740 кв.м., в който е разположена сграда " ГСМ ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1939/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 46, урегулиран имот IIУрегулиран поземлен имот с обща площ 473 кв.м., в който е разположена сграда " Кантар ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1940/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 46, урегулиран имот IIIУрегулиран поземлен имот с обща площ 2001,30 кв.м., в който е разположена сграда " Ремонтна работилница ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ