Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 644/29.05.2000 г.679/19.05.2000 г.с. Професор Иширково, общ. Силистра, кв.24, парцел ІV, ул. "Г. Димитров"Обособена част от масивна едноетажна сграда "Автоспирка", представляваща помещение със ЗП 18 кв.м. и съответните идеални части от общите и от правото на строеж върху земятанямаБългарски спортен тотализатор - Районна дирекция Русе   
АЧДС № 645/29.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 512Прилежащ терен към обектите "Родилно, телчарник и воловарник" с площ 5130 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 646/30.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 513СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 5055 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 647/30.05.2000 г.№ 647/30.05.2000 г.общ. Силистра, местност "Летище", от землището на с. Ламбриново - имот № 505 от землището на с. Калипетрово - имот № 16Обект "Летище", състоящ се от: 1. Терен с обща площ 840000 кв.м.;2. Писта /пътеки за рулиране, перон и открит склад за ГСМ/ - обща площ 110 000 кв.м.; 3. Приемна сграда - на два етажа и сутерен, масивна конструкция, ЗП 1700,53 кв.м.; 4. Гаражи - едноетажна масивна сграда, метална конструкция, ЗП 200 кв.м.; 5. Навес - /метално сглобяемо хале/ тип "Холандски" - на един етаж, ЗП 300 кв.м.; 6. Дървена барака - на един етаж, ЗП 70 кв.м.; 7. Чакалня - едноетажна полумасивна сграда, ЗП 45 кв.м.; 8.Електрокарно помещение - едноетажна полумасивна сграда, ЗП 60 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра  Съставени са нови АДС № 2539/03.06.2005 г.; № 2540/03.06.2005 г.; № 2541/03.06.2005 г.; №2542/03.06.2005 г.; № 2543/03.06.2005 г.
АЧДС № 648/30.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 515Прилежащ терен към обект "Краварник с млечен бар" с площ 7242 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 649/30.05.2000 г.640/11.05.2000 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница в стопанския двор, извън регулацията на селото, парцел № 516Прилежащ терен към "Кравекомплекс" с площ 9295 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите