Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 896/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.34, парцел ІІ - за ОЖС Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ЦАР ПЕТЪР " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1988 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 897/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.213Терен с площ 54 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ " със застроена площ 54 кв.м.; Построен 1979 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 898/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.216, парцел ІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " СГРАДОСТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1969 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 899/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.43, парцел ІІІ, пл. №138Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1983 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 900/18.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.43, парцел І - за ОЖС, пл. №3788Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 901/19.10.2000 г.13/06.01.2000 г.гр. Силистра, кв.43, парцел І - за ОЖС, пл. №3184Терен с площ 48 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ОМУРТАГ " със застроена площ 48 кв.м.; Построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра