Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1295/05.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Черковна, община ДуловоТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЧЕРКОВНА- 2 " със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1971 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1296/15.06.2001 г.№928/12.06.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.1,парцел II, пл. № 460Терен с площ 2556 кв.м. и построените върху него сгради : 1. Метален навес - едноетажна сграда със сглобяема конструкция , застроена площ 504 кв.м., построена 1976 г. 2. Ремонтна работилница - масивна едноетажна сграда , застроена площ 144 кв.м., построена 1976 г.; 3. Масивна едноетажна сграда / административна/ - застроена площ 174 кв.м., състояща се от три стаи , железарска работилница и два броя гаражи, построена 1964 г. 4. Навес - масивна едноетажна сграда , застроена площ 79 кв.м. , построена 1976 г.    Имотът е включен в капитала на "Пътно поддържане - Силистра" ЕООД. Съгласно Договор за приватизационна продажба и Решение № 914/22.10.03 г. на СОС, едноличен собственик на капитала на "Пътно поддържане - Силистра" ЕООД е "Негрита"ООД - гр. Силистра.
АЧДС № 1298/18.06.2001 г.№ 927/ 12.06.2001 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, кв.5, парцел I, пл. №№ 31,32,33,34Терен с площ 3710 кв.м. и построените върху него : 1. Кантон - масивна едноетажна сграда със застроена площ 114 кв.м., състояща се от антре, три стаи, склад и сервизни помещения; построена 1980 г. 2. Навес метален - масивна едноетажна сграда със застроена площ 504 кв.м.; построена 1980 г.   Заповед № ДС-09-49/30.07.2012 г. в полза на "Пътно поддържане "ООД - гр. СилистраИмотът е включен в капитала на "Пътно поддържане - Силистра"ЕООД, гр. Силистра. Съгласно Договор за приватизационна продажба и Решение № 914/22.10.2003 г. на СОС, едноличен собственик на капитала на "Пътно поддържане - Силистра"ЕООД е "Негрита"ООД - гр. Силистра.
АЧДС № 1301/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.гр.Силистра, община Силистра, бул. "Македония"№205Тристаен апартамент в осем-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1988 г.; Апартамент № 30 - ет. 2 със ЗП 89,98 кв.м.; изба № 29 с полезна площ 6,45 кв.м.; 2,92 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 102,58 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра
АЧДС № 1302/28.06.2001 г.№ П- 356/27.06. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност "Джами овасъ", имот № 120043Незастроен парцел (поземлен имот) с площ от 562 кв.м. Министъра на земеделието и храните    
АЧДС № 1303/28.06.2001 г.№ П- 351 /22.06. 2001 г.с. Айдемир, община Силистра, кв. "Деленки", ЖБ "Стара планина" №4, вх.А, ет.1, ап. 2Двустаен апартамент в пет-етажен жилищен блок, ПППлочи, построен 1975 г.; Апартамент №2, вх. А - ет.1 със ЗП 74,90 кв.м.; изба № 7 с полезна площ 4,95 кв.м.; таванска стая № 9 с полезна площ 7,88 кв.м.; 3,10 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху 81,24 кв.м.    Имотът е включен в капитала на "Монтажи"ЕАД, гр. София, клон гр. Силистра