Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1163/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на гр. Главиница, общ. Главиница, кв. №1, парцел № 32 по плана на стопанския дворТерен с площ 505 кв.м., прилежащ към обект "Пречиствателна станция"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1164/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, Стопански двор, кв.63, парцел ІІТерен с площ 872 кв.м., прилежащ към обект "Пречиствателна станция"нямаМинистерство на земеделието и горите  Съставен е нов АДС № 1529/13.03.2002 г.
АЧДС № 1165/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.гр. Главиница, общ. Главиница, Стопански двор, кв.11, парцел ІХТерен с площ 2159 кв.м., прилежащ към обект "Хамбар 2"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1166/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Стефан Караджа, общ. Главаница, стопански двор, имот № 034811Свободен терен с площ 2147 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1167/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор -1, кад. №1, парцел 12Терен с площ 1560 кв.м., прилежащ към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1168/29.03.2001 г.П-216/21.03.2001 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор -1, кад. №1, парцел 13Терен с площ 1291 кв.м., прилежащ към обект "Занаятчийска работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите