Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1801/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан, общ. Главиница, квартал №1, парцел №1 / имот №1001 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 1938 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1802/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан, общ. Главиница, квартал №1, парцел №3 / имот №1003 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 1456 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1803/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан, общ. Главиница, квартал №1, парцел №4 / имот №1004 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 1441 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1804/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан, общ. Главиница, квартал №1, парцел №5 / имот №1005 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 1446 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1805/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан - извън регулацията, общ. Главиница, квартал №1, парцел №6 / имот №1006 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 1449 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1806/15.04.2003 г.№649-ДС/04.04.2003 г.с. Вълкан - извън регулация, общ. Главиница, квартал №1, парцел №7 / имот №1007 / по план на овцефермаПоземлен имот с площ 774 кв.м., представляващ свободен терен, трета категория от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ