Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1544/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Професор Иширково, общ. Силистра, кв. 44Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него Трафопост 2 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1545/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, кв. 9Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1546/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Смилец, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 20Терен с площ 9 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1547/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Срацимир, общ. Силистра, кв. 3, пар. XIIТерен с площ 9 кв.м.,и построения върху него Трафопост 1 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1548/15.03.2002131/22.01.2002 г.с. Сребърна, общ. Силистра, извън регулацияТерен с площ 9 кв.м.,и построения върху него Трафопост 2 - масивен със застроена площ 9 кв.м., построен 1967 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1549/26.03.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, кв. 29, парцел IIТерен с площ 48 кв.м. и построения в основната сграда трафопост "Стоматологична клиника" - масивен, със застроена площ 48 кв.м. ; Построен 1994 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София