Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1283/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Колобър, община Дулово, кв.13, терен за залесяванеТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " КОЛОБЪР - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1965 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1284/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Черковна, община Дулово, кв.53, пл.сн.№ 260Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЧЕРКОВНА - 1 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1959 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1285/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Вокил, община Дулово, кв.10, парцел XXIXТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ВОКИЛ - 2 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1972 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1286/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Окорш, община Дулово, кв.49Терен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ОКОРШ - 3 " със застроена площ 9 кв. м.; Построен 1972 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1287/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Окорш, община Дулово, кв.22 - на кръстовищеТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ОКОРШ - 2 " със застроена площ 6 кв. м.; Построен 1972 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1288/04.06.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.с.Паисиево, община Дулово, кв.5, парцел ХVIIТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ПАИСИЕВО - 3 " със застроена площ 9 кв. м.; Построен 1985 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра