Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 994/16.11.2000 г.П-238/15.11.2000 г.ГР. Силистра, ул. "Седми семптември" № 19, блок "Добруджа", вх. Г, ап. 3ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ със застр.площ 60,55 кв.м. , състоящ се от хол, спалня, кухня , сервизни помещения и изба № 3 с площ 3,04 кв.м., заедно с общи части 6,33 кв.м. и отстъпено право на строеж върху 66,88 кв.м. ; масивна конструкция, построен 1973 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра
АЧДС № 995/16.11.2000 г.П-238/15.11.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, ул. "ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ със застр.площ 65,62 кв.м. , състоящ се от две стаи, кухня , серв. помещ. и изба № 7 с площ 4,91 кв.м., заедно с общи части - 6,89 кв.м., отстъпено право на строеж върху 72,51 кв.м. ; масивна конструкция, построен 1986 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра
АЧДС № 996/16.11.2000 г.13/06.01.2000 г.извън регулацията на с. Кайнарджа - до стопанския дворТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ МТС със ЗП 6 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 997/16.11.2000 г.13/06.01.2000 г.извън регулацията на с. Кайнарджа - до стопанския дворТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ" със ЗП 6 кв.м.; Построен 1960 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 998/16.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, кв. 33Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ "Общежитие" със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1972 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 999/16.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, кв. 43Част от площта на помпената станция в размер на 6 м2 и построения върху нея ТРАФОПОСТ " Помпена станция " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра