Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 276/20.01.2000 г.698/16.06.1999 г.ДГФ, отдел 3- "4" по плана на техническия участъкХижа-къща - масивна едноетажна постройка , състояща се от общ коридор, 3 стаи и склад със застроена площ 46,50 кв.м.; Построена 1968 г. Дървено бунгало - паянтова конструкция; Състои се от 4 стаи и коридор със застроена площ 64 кв.м.; Построено 1975 год. Площадката не е електрифицирана и водоснабдена.нямаНУГ; Държавна дивечова станция "Каракуз" - Дулово   
АЧДС № 277/21.01.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Старо село, общ. Тутракан, стопанския двор на бивше ТКЗС - в регулационните граници на селотоТрафопост " ТКЗС Старо село " - масивна постройка със застроена площ 9 кв.м. Застроен терен с площ 9 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе; Район Силистра
АЧДС № 278/21.01.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 8 от регулационния план на селотоТрафопост " Старо село 1 " - масивна постройка със застроена площ 6 кв.м. Застроен терен с площ 6 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе; Район Силистра
АЧДС № 279/21.01.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Сяново, общ. Тутракан, кв.25 по регулационния план на селотоТрафопост " Сяново 1 " - масивна постройка със застроена площ 6 кв.м. Застроен терен с площ 6 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе; Район Силистра
АЧДС № 280/21.01.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Нова Черна, общ. ТутраканТрафопост " Нова Черна 1 " - масивна постройка със застроена площ 6 кв.м. Застроен терен с площ 6 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе; Район Силистра
АЧДС № 281/21.01.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Нова Черна, общ. Тутракан, кръстовище при О.К. 28Трафопост " Нова Черна 2 " - масивна постройка със застроена площ 9 кв.м. Застроен терен с площ 9 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на НЕК АД - София; клон Електроснабдяване - Русе; Район Силистра