Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1869/29.09.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.с. Айдемир, общ. Силистра, компл. " Деленки - юг ", кв. 2, парцел I - отреден за пощаКПП - масивна, едноетажна постройка със застроена площ 17 кв.м.; построена 1987 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1870/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар - стопански двор в регулация - машинен двор, кв. 142, парцел II - 1058Поземлен имот - урегулиран парцел II, пл. №1058, кв. 147 от машинния двор с площ 5280 Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №2663/19.09.05 г. на Областен управител
АЧДС №1871/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар - стопански двор в регулация - машинен двор, кв. 147, парцел III - 1058Поземлен имот - урегулиран парцел III, пл. №1058, кв. 147 от машинния двор с площ 2425 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  За имота е съставен нов АДС №2662/19.09.05 г. на Областен управител
АЧДС №1872/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Стопански двор на с. Зафирово, общ. Главиница, извън регулацията на селото - база на ДФ "Агрошанс", кв. №1, парцел №2 по плана на стопански дворПоземлен имот с площ 3845 кв.м., представляващ прилежащ терен към "Рингова пещ и навес готова продукция". Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1873/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Стопански двор на с. Зафирово, общ. Главиница, извън регулацията на селото - база на ДФ "Агрошанс", кв. №1, парцел №3 по плана на стопански дворПоземлен имот - свободен терен с площ 3760 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №1874/14.10.2003 г.№2139-ДС/13.10.2003 г.Стопански двор на с. Зафирово, общ. Главиница, извън регулацията на селото - база на ДФ "Агрошанс", кв. №1, парцел №4 по плана на стопански дворПоземлен имот - прилежащ терен към " Машинно, гараж и асфалтова площадка ", с площ 7812 кв.м. Министъра на земеделието и горите