Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 390/09.02.2000 г.№ 390/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.4, парцел ХХХІІІ, пл. № 102 по плана на селотоДворно място с площ 825 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 391/09.02.2000 г.№ 391/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел ІІДворно място с площ 798 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 392/10.02.2000 г. № 392/10.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел ХLІV по плана на селотоДворно място с площ 756 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 393/10.02.2000 г.№ 393/10.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.6, парцел І, пл. № 88 по плана на селотоДворно място с площ 1038 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 394/10.02.2000 г. № 394/10.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.25, парцел V, пл. №159 по плана на селотоДворно място с площ 1088 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 395/11.02.2000 г.№ 395/11.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.26, парцел ХХІІДворно място с площ 843 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.