Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
66/21.07.1999883/20.07.1999 г.с. Кайнарджа, кв. 62, парцел IIIПрилежащ терен с площ 550 кв.м. към сграда Кантар МЗГАР   
67/04.08.1999896/21.07.1999 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, стопански двор - ДЗС, кв. 114, парцел 13Прилежащ терен с обща площ 64380 кв.м. към 16 сгради за птицевъдство от стопанския двор МЗГАР  Всички сгради са собственост на "АМОН РА" ООД. Имотът е отписан с МС от 18.07.2000 г. на "АМОН РА" ООД - Тутракан
68/04.08.1999899/21.07.1999 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, стопански двор - ДЗС, кв. 114, парцел 13Прилежащ терен с обща площ 15808 кв.м. към следните сгради от стопанския двор: 01 - селскостопански спомагателни сгради; 02 - селскостопански складове; 03 - спомагателни селскостопански сгради; 04 - специализиран магазин; 05 - ремонтна работилница; 06 - ремонтна работилница МЗГАР Имотът е отписан с МС от 18.07.2000 г. на Недялка Максимова и Любомир Максимов 
АЧДС № 69/04.08.1999 г.899/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 70ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 8746 кв.м. към обект "СЕНОВАЛ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 70/04.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 69ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 15 558 кв.м.към обект"ТЮТЮНОСУШИЛНИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 71/04.08.1999 г.897/21.07.1999 г.с.Шуменци, общ. Тутракан, стопански двор, кв.2, парцел 68ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 12 562 кв.м.към обект "ТЮТЮНОСУШИЛНИ".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа