Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1229/11.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 10, парцел ХІІТерен с площ 42 кв.м. и построения ТРАФОПОСТ " КРИСТАЛ " - ид. част от жил. блок " Кристал " ; Построен 1975 год.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1230/14.05.2001 г.П-295/14.05.2001 г.землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад. №2, парцел № 27 по плана на стопански двор "Оранжерии и птичарник"Свободен терен с площ от 26954 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1231/14.05.2001 г.П-295/14.05.2001 г.землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад. №2, парцел № 26 по плана на стопански двор "Оранжерии и птичарник"Терен с площ от 14477 кв.м. Начин на трайно ползване : земеделски целинямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1232/14.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 34, парцел ХІТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ " ПИРИН " със застроена площ 42 кв.м. ; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1233/15.05.2001 г.308/28.02.2001 г.гр. Дулово, общ. Дулово, кв. 18, парцел ХХVТерен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ДИЛЯНА " със застроена площ 42 кв.м. ; Построен 1980 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1234/17.05.2001 г.П-32/15.01.2001 г.с. Коларово, община Главиница, кв.8, п.XIII, пл.№96Обект "Кантон", представляващ терен от 1660 кв.м. и построените върху него: - Кантон-масивна едноетажна сграда със ЗП 95 кв.м., състояща се от две спални, хол, кухня, баня, две антрета, склад и дежурна стая; - Навес (склад)-паянтова сграда със застроена площ 23 кв.м.; - Тоалетна-паянтова сграда със ЗП 5 кв.м., построена 1940 г. МРРБ, Изпълнителна агенция "Пътища", ОПУ-Силистра