Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 758/18.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №6, кв.1Прилежащ терен към "Кланица" с площ 541 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 759/18.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №7, кв.1Прилежащ терен към "Свинарник" с площ 1047 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 760/18.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №8, кв.1Прилежащ терен към "Фуражен цех 103" с площ 3546 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-65 /14.04.2011 г. 
АЧДС № 761/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №9, кв.1Прилежащ терен към "Навес за смески 106" с площ 1665 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 762/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №10, кв.1Прилежащ терен към "Навес за зърно 107" с площ 1793 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 763/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №11, кв.1Прилежащ терен към "Цех за груб фураж 104" с площ 5189 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33 /28.02.2011 г.