Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 216/19.10.1999 г.898/21.07.1999 г.с. Окорш, общ Дулово, стопански двор - кравеферма, кад. № 2, парцел 224Незастроен парцел с площ от 2636 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 217/19.10.1999 г. с. Айдемир, кв.1, част от парцел ІІТерен с площ 3280 кв.м. от 5655 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра  Имотът е продаден на СД "Шанита - Карамичев"
АЧДС № 218/20.10.1999 г.1294/13.10.1999 г.гр. Силистра, поземлен Промишлена зона - Запад, кв.1, парцел ХІЗастроен терен с площ 17550 кв.м.няма  Имотът е отписан със Заповед № РД-65-ДС /22.04.2005 г. 
АЧДС № 219/22.10.1999 г.1294/13.10.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зона - Запад, кв. 29, част от парцел ІІІЗастроен терен с площ 27800 кв.м.няма  Имотът е отписан със Заповед № РД-63- ДС /22.04.2005 г. 
АЧДС № 220/21.10.1999 г.1319/19.10.1999 г.гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" № 30, пл. № 1727Тото-пункт, обособена част от комбинирана сграда със ЗП 29 кв.м. и РЗП 35 кв.м., която включва приемно помещение, гише за служителката и малък склад на кота 0.00 и складово помещение на кота 2.50 м. Построена 1970 г.нямаБългарски спортен тотализатор - Районна дирекция Русе   
АЧДС № 233/29.10.1999 г.1338/22.10.1999 г.с.Искра, общ. Ситово, стопански двор, имот № 925Прилежащ терен с площ 13715 кв.м. към обект " Краварник и септична яма "нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа