Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2097/09.08.2004 г.№4503-ДС/28.07.2004 г.Землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Кулата ", имот №014022Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Ремонтна работилница; Навес 2 ", с площ 1887 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2098/09.08.2004 г.№4503-ДС/28.07.2004 г.Землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Кулата ", имот №014021Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Ремонтна работилница; Навес 1 ", с площ 2510 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2099/09.08.2004 г.№4503-ДС/28.07.2004 г.Землището на с. Сокол, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Кулата ", имот №014028Поземлен имот с площ 6 076 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2100/25.08.2004 г.№4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053001 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 5 060 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите  На основание чл. 72 от ЗДС, писмо вх. №ДС-02-1236/26.09.2006 г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, скица №Ф00523/21.09.2006 г. и постановление за възлагане от 05.04.2006 г., правя следната корекция в графа 3 на акта: вместо "свободен терен" да се чете " прилежащ парцел към сграда - Краварник, собственост на юридическо лице ".
АЧДС №2100/25.08.2004 г.№4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053001 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 5 060 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите  На основание чл. 72 от ЗДС, писмо вх. №ДС-02-1236/26.09.2006 г. на ОД "Земеделие и гори" - Силистра, скица №Ф00523/21.09.2006 г. и постановление за възлагане от 05.04.2006 г., правя следната корекция в графа 3 на акта: вместо "свободен терен" да се чете " прилежащ парцел към сграда - Краварник, собственост на юридическо лице ".
АЧДС №2101/25.08.2004 г.№4452-ДС/22.07.2004 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053017 / образуван от имот №052030 /Поземлен имот с площ 704 кв.м., представляващ свободен парцел от стопанския двор. Министъра на земеделието и горите