Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 926/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел VОбор - терен с площ 3210 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-52 /13.02.2008 г. 
АЧДС № 927/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел VІОбор - терен с площ 3524 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-420 /30.10.2007 г. 
АЧДС № 928/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел VІІСвободен терен с площ 13817 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 929/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел VІІІОбор - терен с площ 3190 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 930/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Втори стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв.20, парцел ІХСвободен терен с площ 2887 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 931/26.10.2000 г.П-173/23.10.2000 г.Трети стопански двор на с. Старо село, общ. Тутракан, кв. 30, парцел VІСвободен терен с площ 11443 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите