Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1006/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Краново, общ. Кайнарджа, кв. 23, парцел ІІТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1007/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Голеш, общ. Кайнарджа, кв.8, парцел ХХVТерен с площ 9 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 9 кв.м.; Построен 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1008/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Давидово, общ. Кайнарджа, стопански двор, извън регулацияТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1009/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Каменци, общ. Кайнарджа, кв. 14Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1010/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Попрусаново, общ. Кайнарджа, извън регулацияТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1981 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1011/17.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Стрелково, общ. Кайнарджа, стопански дворТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 1 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1959 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра