Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1049/04.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Пожарево, общ. Тутракан, кв.26, зелена площТП "Пожарево" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1050/05.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Дунавец, общ. Тутракан, кв. 14, върху улица с о.т.4 и о.т.63ТП "Дунавец" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1051/05.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Антимово, общ. Тутракан, върху улицаТП "Антимово" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1052/08.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Търновци, общ. Тутракан, кв.11, парцел VІ, пл. № 137ТП "Търновци" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1976 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1053/08.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Царев дол, общ. Тутракан, кв. 17ТП "Царев дол" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м; построена 1958 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1054/08.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Цар Самуил, общ. Тутракан, кв. 88, зелена площТП "Цар Самуил - 3" Терен с площ 9 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 9 кв.м.; построена 1976 гняма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра