Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 288/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №32ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН с площ от 430 кв.м. към обект "Навес колиен кантар"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 289/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №33Прилежащ терен с площ 5975 кв.м. към обект "Краварник, филтър, дезинфекционна вана"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 290/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №34Прилежащ терен с площ 5893 кв.м. към обект "Телчарник"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 291/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №35Прилежащ терен с площ 5738 кв.м. към обект "Краварник"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 292/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №36Прилежащ терен с площ 1352 кв.м. към обект "Сеновал".нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 293/25.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор - кравеферма в землището на с. Айдемир, общ. Силистра, кад.№3, парцел №37Прилежащ терен с площ 2675 кв.м. към обект "Силажовместилища".нямаМинистерство на земеделието и горите