Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 372/08.02.2000 г. № 372/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел ХІ по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1250 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 373/08.02.2000 г. № 373/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.49, парцел ІV, пл. № 455 по плана на селотоДворно място с площ 647 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 374/08.02.2000 г.№ 374/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.49, парцел V, пл. № 455 по плана на селотоДворно място с площ 635 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 375/08.02.2000 г. № 375/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел ХІV по плана на селотоНезастроен парцел с площ 860 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 376/08.02.2000 г.№ 376/08.02.2000 г.Гр. Силистра, общ. Силистра, кв.1, парцел VІ, пл.№71Държавен терен с площ 1220 кв.м., застроен с полумасивна, едноетажна сграданямаОбластен управител на област Силистра  Сградата е построена със средства на СБА и се води на отчет по баланса на "СУАБ-СБА" ЕООД
АЧДС № 377/09.02.2000 г.№ 377/09.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.1, парцел ХLVІ, пл. № 15 по плана на селотоНезастроен парцел с площ 1550 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.