Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 366/08.02.2000 г.№ 366/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел VІІ плана на селотоНезастроен парцел с площ 910 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 367/08.02.2000 г.№ 367/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел VІІІ по плана на селотоНезастроен парцел с площ 920 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 368/08.02.2000 г.№ 368/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел ІХ по плана на селотоНезастроен парцел с площ 935 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 369/08.02.2000 г.№ 369/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.5, парцел Х по плана на селотоНезастроен парцел с площ 970 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 370/08.02.2000 г.№ 370/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.49, парцел ІІ, пл. №456 по плана на селотоДворно място - урегулиран, незастроен парцел с площ 1165 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 371/08.02.2000 г.№ 371/08.02.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.49, парцел ІІІ, пл. № 455 по плана на селотоДворно място с площ 644 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.