Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1247/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.88,парцел IVТерен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " АША МАХАЛА " със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1958 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1248/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.40,парцел II Терен с площ 185 кв.м. и построената върху него масивна двуетажна административна сграда на " ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ " с вграден трафопост " БОТЕВ " с обща застроена площ 185 кв.м.; Построена 1977 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1249/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.72, парцел I, пл. № 1138Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " РАКОВСКИ " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1972 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1250/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.46,парцел IV, пл. №809Терен с площ 35 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " РОЗА " със застроена площ 35 кв.м.; Построен 1975 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1251/30.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.79, парцел I, пл. № 1408Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " ЛЕНИН " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра
АЧДС № 1252/31.05.2001 г.№ 308 / 28.02.2001 г.гр.Дулово, община Дулово, кв.32, парцел I Терен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен ТРАФОПОСТ " АЛФАТАР " със застроена площ 42 кв.м.; Построен 1978 год.    Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение- Горна Оряховица"ЕАД, клон гр. Силистра