Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2055/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Старо село, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Юрта ", имот № 120002 / образуван от имот № 000192 /Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Краварник ", с площ 3424 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2056/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102003. Имотът е образуван от имот №020021Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад за торове " в стопански двор, с площ 806 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2057/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102007. Имотът е образуван от имот №020021Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Телчарник " в стопански двор, с площ 4997 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2058/13.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102009. Имотът е образуван от имот №020021Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Фуражомелка " в стопански двор, с площ 999 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2059/14.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102017 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Овчарник " в стопански двор, с площ 1570 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2060/14.07.2004 г.№4193-ДС/18.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102055 / образуван от имот 050088 /Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Трафопост " в стопански двор, с площ 6485 кв.м. Министъра на земеделието и горите