Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 210/12.10.1999 г.1151/21.09.1999 г.с Белица, общ. Туткракан, стопански двор извън регулацията на селото; парцел 4, кв.1Прилежащ терен към обект " ПИСТА ЗА ЕЛЕМЕНТИ " 2 с обща площ 1 879 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-240 /10.11.2010 г. 
АЧДС № 211/12.10.1999 г.1151/21.09.1999 г.с Белица, общ. Туткракан, стопански двор извън регулацията на селото; парцел 7, кв.1Прилежащ терен към обект " ОТКРИТ СКЛАД ЗА МАТЕРИАЛИ " 2 с обща площ 7 615 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-240 /10.11.2010 г. 
АЧДС № 212/12.10.1999 г.1151/21.09.1999 г.с Белица, общ. Туткракан, стопански двор извън регулацията на селото; парцел 8, кв.1Прилежащ терен към обект " ОТКРИТ СКЛАД ЗА МАТЕРИАЛИ " 1 с обща площ 4 721 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа Имотът е отписан със Заповед № РД-22-240 /10.11.2010 г. 
АЧДС № 213/12.10.1999 г.1151/21.09.1999 г.с Белица, общ. Туткракан, стопански двор извън регулацията на селото; парцел 11, кв.1 Прилежащ терен към обект " ПП ВОДОЕМ " с обща площ 687 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 214/12.10.1999 г.1151/21.09.1999 г.с Белица, общ. Туткракан, стопански двор извън регулацията на селото; парцел 14, кв.1Прилежащ терен към обект " Писта за елементи " 1 с обща площ 1 347 кв.м.нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 215/13.10.1999 г.1291/12.10.1999 г.гр. Силистра - Промишлена зона - запад, кв.1, парцел ХХХІІІ, пл. № 56Терен с площ 8 735 кв.м. и построените върху него сгради на " Агропродукт - 64 " ЕООД - Силистра : 1. НАВЕС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТУРШИИ - масивна сграда със застроена площ от 576 кв.м.; Построена 1972 год. 2. СКЛАД ЗА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ - масивна двуетажна сграда със застроена площ 1080 кв.м.; Построена 1963 г. 3. СГРАДА ПАРОКОТЕЛНО - масивна едноетажна сграда със застроена площ 247 кв.м.; Построена 1976 г. ; 4. СГРАДА КОЛИЕН КАНТАР - полумасивна едноетажна сграда със ЗП 52,5 кв.м.; 5. АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА - масивна едноетажна сграда със ЗП 417; 6. СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУРШИИ - масивна едноетажна сграда със ЗП - 336 кв.м.; 7. СКЛАД ЗА КОНСЕРВИ И ДЪРВОДЕЛНА - 3 едноетажни масивни сгради с обща ЗП 1468 кв.м.; 8.СКЛАД ЗА ЗЕЛЕ - масивна едноетажна сграда със ЗП 189 кв.м.; 9. ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА - масивна едноетажна сграда със ЗП 17 кв.м.няма"АГРОПРОДУКТ - 64" ЕООД Силистра Имотът е отписан със Заповед № 81 /16.02.2001 г.