Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2021/18.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102011. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 2615 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2022/18.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102012. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 6404 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2023/18.05.2003 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102013. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 2360 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2024/18.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102015. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 8383 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2025/18.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102016. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 950 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2026/18.05.2004 г.№3431-ДС/29.03.2004 г.Землището на с. Царев дол, общ. Тутракан, стопански двор, местност "Бююк Кало", имот №102018. Имотът е образуван от имот №020021Урегулиран поземлен имот - свободен терен с площ 144 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ