Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1501/05.03.2002г.1782/26.09.01 г.с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, кв. 24, парцел VI, пл. № 3681. Част от едноетажна полумасивна сграда, построена /реконстр./ 1955 г., а именно - произв. техн. част с обща площ 57 кв.м., състояща се от пет помещения и по 1/2 ид.ч. от фоайе, коридор и склад; ид.части от общите - 72,96 %; отстъпено право на строеж върху 86,33 кв.м.; 2. Агрегатно помещение - едноетажна масивна постройка с отделен вход, застроена площ 61,50 кв.м., построена 1982 г.; отстъпено право на строеж върху 61,50 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1502/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Космос" Терен с площ 96 кв.м.,и построения върху него трафопост "Ленин" - масивен със застроена площ 96 кв.м., построен 1974 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1503/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал "Албена", пар. VТерен с площ 48 кв.м.,и построения върху него трафопост "Институт" - масивен със застроена площ 48 кв.м., построен 1987 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1504/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 72, кад. № 3891Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Акация" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1972 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1505/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 11Идеална част от терен с площ 91 кв.м. и построения върху него трафопост "Склад брашно" - масивен, вграден в основната сграда със застроена площ 91 кв.м.; построен през 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1506/12.03.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 86Идеална част от терен с площ 42 кв.м. и построения върху него трафопост "Младежки дом" - масивен, вграден в основната сграда със застроена площ 42 кв.м.; построен през 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София