Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1470/29.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Зебил, общ. Главиница, обл. Силистра, кв. 2, парцел XXII,по плана на селотоМасивна едноетажна сграда /застроена площ 163 кв.м./, построена 1987 г.; идеална част от сградата, а именно: производствена част с площ 118 кв.м., състояща се от четири стаи в североизточната част - АТЦ, ГР, АБ, агрегат и прилежащите им общи части.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1471/29.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Малък Преславец, общ. Главиница, обл. Силистра, кв. 47, парцел III а от плана на селото от 1949 г.Производствено - техническа част от масивна двуетажна сграда, построена 1978 г., представляваща: - Сутерен с площ 74 кв.м., състоящ се от две стаи ; - Първи етаж с площ 77 кв.м., състоящ се от три стаи - АТЦ, радиоуредба, репартитор в западната част на етажа и 1/2 коридор.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1472/30.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Богданци, общ. Главиница, кв. 16, парцел I - 167 по плана на селото от 1955 г.Производствено - техническа част от масивна двуетажна сграда / застроена площ 213 кв.м./, построена 1990 г., а именно: - Първи етаж, състоящ се от две стаи / АТЦ, АБ / с изложение север - юг и сервизни помещения с обща площ 47 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1473/31.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Звенимир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 6, парцел, IV по плана на селото от 1994 г.Производствено - техническа част от масивна едноетажна сграда / застроена площ 160 кв.м./, построена 1967 г., а именно: - Първи етаж, състоящ се от четири стаи / север - ГР, юг - АТЦ, изток - РУ, АБ /, антре и склад на площ 92 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1474/31.01.2002г.1782/26.09.01 г.с Суходол, обш. Главиница, обл. Силистра, кв. 11, парцел VII по плана на селото от 1955 г. Производствено - техническа част от масивна двуетажна сграда / застроена площ 216 кв.м./, построена 1989 г., а именно: - Първи етаж 47 кв.м., състоящ се от три стаи в южната част - АТЦ, ГР, АБ и прилежащите им идеални части от общите ; Сутерен 10 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1475/31.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл. Силистра, кв. 27, парцел XI по плана на селото от 1991 г.1. Производствено техническа сграда - масивна, едноетажна , застр. площ 152 кв.м. , построена 1960 г. - идеална част от сградата , а именно: Сутерен 26 кв.м., състоящ се от две стаи (АБ, склад) и 1/2 коридор ; Първи етаж 117 кв.м., състоящ се от АТЦ, ГР, РУ, тел. кабина, репартитор, 1/2 коридор и 2/3 фоайе. 2. Терен от 650 кв.м. идеална част от целия с площ 1300 кв.м.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП