Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 716/21.07.2000 г.961/12.07.2000 г.Агрохимически център извън рег. граници на с. Калипетрово, парцел №1, масив №1Терен от 8219 кв.м., върху който е изграден обект "Покрит склад за торове"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 717/21.07.2000 г.961/12.07.2000 г.Агрохимически център извън рег. граници на с. Калипетрово, парцел №2, масив №1Терен от 3527 кв.м., върху който е изграден обект "Ремонтна работилница и гаражи"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 718/21.07.2000 г.961/12.07.2000 г.Агрохимически център извън рег. граници на с. Калипетрово, парцел №3, масив №1Терен от 1389 кв.м., върху който е изграден обект "Административна сграда"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 719/21.07.2000 г.961/12.07.2000 г.Агрохимически център извън рег. граници на с. Калипетрово, парцел №4, масив №1Терен от 710 кв.м., върху който е изграден обект "ГСМ"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 720/21.07.2000 г.961/12.07.2000 г.Агрохимически център извън рег. граници на с. Калипетрово, парцел №5, масив №1Незастроен терен с площ 1422 кв.м., представляващ вътрешен път на стопански дворнямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 721/21.07.2000 г.963/12.07.2000 г.Стопански двор в землището на с. Нова Черна, местност "Над орехите", имот № 115006Терен от 1419 кв.м., върху който е изграден обект "Ремонтни работилници"нямаМинистерство на земеделието и горите