Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 987/15.11.2000 г.13/06.01.2000 г.с. Смилец, общ. Силистра, кв.22Терен с площ 6 кв.м. и построения върху него ТРАФОПОСТ № 2 със застроена площ 6 кв.м.; Построен 1974 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 989/16.11.2000 г.П-238/15.11.2000 г.гр. Силистра, ул. "Капитан Кръстев" №32, жил. блок "Цветарник" 7, вх. А, ап. 20ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ със застр.площ 43,52 кв.м. , състоящ се от дневна, кухня , сервизни помещения и изба № 1 с площ 2,72 кв.м., заедно с общи части 5,15 кв.м. / 1,47 % ид.част / и отстъпено право на строеж върху 48,67 кв.м. ; масивна конструкция, построен 1976 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра
АЧДС № 990/16.11.2000 г.П-238/15.11.2000 г.гр. Силистра, ул. "Капитан Кръстев" № 24, жил. блок "Цветарник" 8, вх. А, ап. 2ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ със застроена площ 65,03 кв.м. , състоящ се от стая, хол, кухня , серв. помещ. и изба № 23 с площ 2,96 кв.м., заедно с общи части 7,11 кв.м./2,03%/, отстъпено право на строеж върху 72,14 кв.м. ; масивна конструкция, построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра
АЧДС № 991/16.11.2000 г.П-238/15.11.2000 г.гр. Силистра, ул. "Капитан Кръстев" № 24, жил. блок "Цветарник" 8, вх. Б, ап. 3ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ със застр.площ 66,82 кв.м. , състоящ се от две стаи, кухня , серв. помещ. и изба № 29 с площ 3,26 кв.м., заедно с общи части 6,74 кв.м./ 1,92 % ид.част /, отстъпено право на строеж върху 73,56 кв.м.; масивна конструкция; построен 1978 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра
АЧДС № 992/16.11.2000 г.П-238/15.11.2000 г.гр. Силистра, ул. "Рила" №1, блок "Триъгълник" 3, вх. Б, ап.44ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ със застр.площ 61,60 кв.м. , състоящ се от стая, хол, кухня , серв. помещ. и изба № 32 с площ 3,13 кв.м., заедно с общи части 7,15 кв.м. / 2,04 % ид.част / и отстъпено право на строеж върху 68,75 кв.м. ; масивна конструкция, построен 1976 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра
АЧДС № 993/16.11.2000 г.П-238/15.11.2000 г.гр. Силистра, ул. "Рила" №1, блок "Триъгълник" 3, вх. Б, ап.37ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ със застр.площ 66,82 кв.м. , състоящ се от стая, хол, кухня , серв. помещ. и изба № 45 с площ 3,49 кв.м., заедно с общи части - 7,52 кв.м., отстъпено право на строеж върху 74,29 кв.м. ; масивна конструкция, построен 1976 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра