Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1483/08.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, бул. "Велико Търново", кв. 61, парцел I - отреден за ЕРП - Г. Оряховица, клон Силистра, съгласно план за ЧИР, одобрен със заповед № 1101/09.10.2001 г.Урегулиран поземлен имот, представляващ: - Дворно място с площ 2862 кв.м.; - Ел. подстанция - Силистра със следните сгради: 1. Лабораторен корпус - масивна двуетажна сграда със застроена площ 121 кв.м., построена 1979 г. и сутерен със застроена площ 95 кв.м., преустроен в столова през 1991 г. 2. Административна сграда 1 - масивна едноетажна постройка, долепена в източната част на лабораторния корпус със застроена площ 124 кв.м., разпределена в 7 раб. помещения; построена 1969 г.   № РД-22-27/ 14.02.2011 г и № РД-22-28/14.02.2011 г.Продължение от гр. 3: 3. Гараж - масивна едноетажна постройка с две гаражни клетки със застроена площ 46 кв.м., долепена до южната част на лабораторния корпус; построен 1987 г. 4. Административна сграда 2 - масивна двуетажна сграда със застроена площ 444 кв.м. и разгъната застр. площ 888 кв.м. - на I-вия етаж са разположени работилница, стаи за дежурни техници - 2 бр. със санитарен възел; гаражни клетки - 5 бр. и складови помещения - 3 бр. - на II-ия етаж са разположени административните помещения; Сградата е построена през 1976 г. 5. Гараж - масивна едноетажна постройка със застроена площ 168 кв.м. и 8 гар. клетки; построен 2000 год. Забележка: Съставен е АДС № 2000/22.04.04 г. за новопостроена административна сграда в двора на дружеството. Отписани със заповед № РД-22-27/ 14.02.2011 г. - за сутерена на лабораторния корпус; и № РД-22-28/14.02.2011 г. - за земя и сгради.
АЧДС №1484/12.02.2002г.40/11.02.2002 г.землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Балтата", имот № 000461 - държавен горски фонд, публична държавна собственост съгласно чл. 12, ал. 2 от Закона за водитеПомпена станция "Ветрен", включваща следните сгради: 1. Производствена сграда Помпена станция - застр. площ 114 кв.м. и застроен обем на надземната част 395,64 куб.м.; монолитна стоманобетонова конструкция ; построена 1963 г. 2. Трафопост - масивна едноетажна сграда, полувградена в южната част на основната сграда със застроена площ 8 кв.м.; построен 1963 г. - Необходим обслужващ прилежащ терен към съоръженията - 253 кв.м; обща площ на съоръжението - 375 кв.м. Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18, ал. 1 от ЗДС № РД-155-ДС/28.09.05 г.Имотът е отписан със заповед № РД-155-ДС/28.09.05 г. на Областен управител.
АЧДС №1485/13.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", кад. № 4324Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Антон Иванов" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1486/14.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс. "Дунав", кад. № 4255 Терен с площ 35 кв.м.,и построения върху него трафопост "Цветарник" - масивен със застроена площ 35 кв.м., построен 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1487/14.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Дунав", кад. № 4471Терен с площ 42 кв.м.,и построения върху него трафопост "Дом на специалиста" - масивен със застроена площ 42 кв.м., построен 1978 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1488/14.02.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, квартал 213Терен с площ 45 кв.м.,и построения върху него трафопост "Вапцаров" - масивен със застроена площ 45 кв.м., построен 1979 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София