Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 444/15.03.2000 г.№ДД-03-49/24.01.2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Вапцаров", бл. "Одрин" 10, кв.50Офис в южната подблокова част на 13 етажна жил.сграда , състоящ се от 5 стаи , апаратна, два склада, два коридора и сервизни помещения -разгъната застроена площ от 162 кв.м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата (24,84 кв.м. ) и от отстъпеното право на строеж ( 187,18 кв.м.) ; самостоятелен вход; мас.конструкция; постр. 1993 гнямаСемеконтролна инспекция Силистра  Във връзка с писмо № 6365- ДС/08.02.2005 г., на основание чл. 72 от ЗДС, описаният имот е публична държавна собственост.
АЧДС № 445/20.03.2000 г.№ 445/20.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.17, парцел ХV, пл. № 273Дворно място с площ 618 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра   
АЧДС № 446/21.03.2000 г. № 446/21.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.28, парцел І, пл. № 194Незастроен парцел с площ 698 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 447/21.03.2000 г.№ 447/21.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.31 парцел ХХVІІ, пл. № 222 по плана на селотоЗастроен парцел с площ от 700 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 448/21.03.2000 г. № 448/21.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.32, част от парцел ХІV и ХV, пл. № 493Незастроен парцел с площ 410 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г. 
АЧДС № 449/22.03.2000 г.№ 449/22.03.2000 г.с. Ветрен, общ. Силистра, кв.53, парцел ХХV, пл. № 389Дворно място с площ 1080 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 230 /25.07.2001 г.