Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2067/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102044 / образуван от имот 050093 /Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Ремонтна работилница ", с площ 785 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2068/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102043. Имотът е образуван от имот №050093Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Гаражи ", с площ 1082 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2069/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Антимовския блок ", №102041. Имотът е образуван от имот №050088Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад за химически торове и препарати ", с площ 510 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2070/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " До селото ", №101001. Имотът е образуван от имот №050085Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Бетонов възел ", с площ 12092 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-240/10.11.2010 г. на Областен управител на Обл. Силистра в полза на " Булдекс " ООД
АЧДС №2071/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Белица, общ. Тутракан, стопански двор, местност " До селото ", №101014. Имотът е образуван от имот №050085Поземлен имот - терен с площ 1348 кв.м., представляващ " Писта за елементи ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със Заповед №РД-22-240/10.11.2010 г. на Обл. управител в полза на " Булдекс " ООД
АЧДС №2072/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор извън регулация, местност " Теке кору ", имот №102007 /обр. от №050029/. Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Кантар ", с площ 603 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ