Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 548/10.04.2000 г.№ 548/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.11, парцел VІІІ, пл. № 52Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 549/10.04.2000 г.№ 549/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.12, парцел І, пл. № 55Дворно място с площ 2300 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 550/11.04.2000 г.№ 430/29.03.2000 г.с. Брадвари, общ. Силистра, парцел 17, кад.№1Прилежащ терен от 1911 кв.м. към обект "Бригаден стан"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 551/11.04.2000 г.№ 430/29.03.2000 г.с. Брадвари, общ. Силистра, парцел 19, кад.№1Прилежащ терен от 1922 кв.м. към обект "Площадка за механизация"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 552/11.04.2000 г.№ 552/11.04.2000 г.с. Брадвари, общ. Силистра, парцел 110, кад.№1Прилежащ терен от 2918 кв.м. към обект "Навес за торове"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 553/11.04.2000 г.№ 430/29.03.2000 г.с. Брадвари, общ. Силистра, парцел 111, кад.№1Прилежащ терен от 2043 кв.м. към обект "Торово стопанство"нямаМинистерство на земеделието и горите