Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2073/22.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Айвалъка ", имот №102006. Имотът е образуван от №050028Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Трафопост и Агрегатно " с площ 609 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2074/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Айвалъка ", имот №102005. Имотът е образуван от №050028Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Краварник 1 - 4 ", с площ 18326 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2075/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Айвалъка ", имот №102003. Имотът е образуван от №050028Поземлен имот - прилежащ терен към " Зърноплощадка с оборудване " с площ 18959 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2076/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Айвалъка ", имот №102002. Имотът е образуван от №050028Поземлен имот - прилежащ терен към " ГСМ ", с площ 4206 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2077/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Варненци, общ. Тутракан, стопански двор, местност " Айвалъка ", имот №102001. Имотът е образуван от №050028Поземлен имот - прилежащ терен към " Ремонтна работилница ", с площ 8820 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2078/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.с. Варненци, общ. Тутракан - стопански двор в регулация, кв. 5, УПИ XIVПоземлен имот - прилежащ терен към " Изкупвателен пункт ", с площ 1193 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ