Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 336/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №56Прилежащ терен с площ 700 кв.м. към обект "Доилна зала"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 337/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №57Прилежащ терен с площ 1953 кв.м. към обект "Краварник К2001.4"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 338/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №58Прилежащ терен с площ 2245 кв.м. към обект " Краварник възр.1 "нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 339/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №60Прилежащ терен на обект "Млечен блок" с обща площ 397 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 340/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №61Прилежащ терен с площ 3251 кв.м. към обект " Краварник възр.2 "нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-72 /26.03.2003 г. на Областен управител в полза на ЗК "Плодородие" - с. Проф. Иширково 
АЧДС № 341/28.01.2000 г.53/13.01.2000 г.Стопански двор в землището на с. Професор Иширково, общ. Силистра, масив №1, парцел №64Прилежащ терен с площ 741 кв.м. към обект "НС"нямаМинистерство на земеделието и горите