Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 530/07.04.2000 г.№ 530/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.9, парцел ХХ, пл. № 150Дворно място с площ 930 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 531/07.04.2000 г. № 531/07.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.9, парцел ХХІ, пл. № 150Дворно място с площ 1000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 532/10.04.2000 г.№ 532/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.9, парцел VІІ, пл. № 141Дворно място с площ 2000 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 533/10.04.2000 г. № 533/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ХХ, пл. № 150Дворно място с площ 560 кв.м. и построената в него полумасивна жилищна сграда със ЗП 54 кв.м.няма  Имотът е отписан със Заповед № РД-22-282/31.07.2007 г. 
АЧДС № 534/10.04.2000 г.№ 534/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ХХІ, пл. № 202Дворно място с площ 700 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г. 
АЧДС № 535/10.04.2000 г.№ 535/10.04.2000 г.с. Ламбриново, общ. Силистра, кв.10, парцел ХХІІ, пл. № 117Дворно място с площ 731 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 137 /23.03.2001 г.