Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 764/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №12, кв.1Прилежащ терен към "Сеновал 81" с площ 1684 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 765/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №13, кв.1Прилежащ терен към "Битова 4" с площ 629 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № РД-22-33/28.02.2011 г. 
АЧДС № 766/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №14, кв.1Прилежащ терен с площ 3014 кв.м. към обект "Телчарник 82"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 767/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №16, кв.1Прилежащ терен към "Трафопост 74 - Кравекомплекс" с площ 385 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 768/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №17, кв.1Прилежащ терен към "Телчарник 29" с площ 2073 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 769/21.08.2000 г.1122/07.08.2000 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, стопански двор, парцел №18, кв.1СВОБОДЕН ПАРЦЕЛ с площ 1438 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите