Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1079/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Проф. Иширково, общ. Силистра, стопански двор № 2, масив № 1, парцел № 51Свободен терен с площ 719 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1080/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Проф. Иширково, общ. Силистра, стопански двор № 2, масив № 1, парцел № 75Обект "Сеновал", представляващ терен с площ 20887 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1081/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Вокил, общ. Дулово, стопански двор, масив № 1, парцел № 4Терен с площ 4673 кв.м., върху който е изграден обект "Зърноплощадка"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1082/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Вокил, общ. Дулово, стопански двор, масив № 1, парцел № 14Терен с площ 1116 кв.м., прилежащ към обект "Фуражомелка и склад"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1083/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Вокил, общ. Дулово, стопански двор, масив № 1, парцел № 29Терен с площ 2375 кв.м., прилежащ към обект "Склад и ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите   
АЧДС № 1084/06.02.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, масив №1, парцел №4Терен с площ 6983 кв.м., прилежащ към обект "Ремонтна работилница"нямаМинистерство на земеделието и горите